ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ค.59 ถึงวันที่ 15 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10 -13 พฤษภาคม 2559 ณ Universiti Sains Malaysia และ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย