ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : PowarPoint แผนกิจกรรมอธิการบดี (รศ.ดร.วิชัย ชำนิ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (PDF)