ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.62 ถึงวันที่ 25 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Happy Soul ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายแผนงานร่วมบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา