ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทบทวนแผนพัมนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การจัดทำ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสุวรรณมัจจา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา