ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.63 ถึงวันที่ 16 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Happy Lunch ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 13 มีนาคม 2563 จังหวัดสงขลา