ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.63 ถึงวันที่ 16 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม “ทำความสะอาดและรักษาแผลเต่าทะเล” โดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ตำบลทุ่งเสา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา