ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.63 ถึงวันที่ 28 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา