ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.63 ถึงวันที่ 28 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Happy Soul ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ วัดยางทอง จังหวัดสงขลา