ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.63 ถึงวันที่ 11 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Happy Lunch ประจำเดือนกันยายน วันที่ 11 กันยายน 2563 จังหวัดสงขลา