ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.63 ถึงวันที่ 27 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บุคลากรฝ่ายแผนงานได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 52 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา