ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.63 ถึงวันที่ 27 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2อาคาร 7 สงขลา