ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.63 ถึงวันที่ 5 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ในการนี้ต้องขอขอบคุณสำนักหอสมุดที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื