ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.63 ถึงวันที่ 10 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 2 คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื