ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.63 ถึงวันที่ 10 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อ