ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการภูมิปัญญาชุมชน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สำ