ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 17.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมาร่ว