ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานพบปะคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารสำนักงานบริหารกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิ