ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 21 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. อธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชากร เรื่อง "ร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต" ณ โรงแรมคริสตััล ห้องคิงส์ตัน ชั้น 5 เฟส 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา