ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย "Reinventing University" วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ห้องประชุมปาริฉัตร และผ่านระบบ Webex บรรยายโดยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล