ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.64 ถึงวันที่ 21 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.05-09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์รายการรอบรั้วปาริชาต ในหัวข้อ "การคืนเงินตามนโยบายลดค่าเทอมของ สป.อว." ทางคลื่นวิทยุฯ FM 88.25 MHz.