ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.64 ถึงวันที่ 28 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานจัดกิจกรรมทำบุญห้องสำนักงานฝ่ายแผนงาน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา