ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.64 ถึงวันที่ 16 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “คำของบลงทน” วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ วิทยาเขตสงขลา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting