ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.65 ถึงวันที่ 25 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบชุดคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องสมุด
 
     

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมมอบชุดคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องสมุด โดยโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย และอาจารย์อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานโครงการฯ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ดังกล่าวในนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี พ.ต.ท.ชัยวรุตม์  พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.43 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดต่อไป