ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.65 ถึงวันที่ 18 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับมอบนโยบายและส่งมอบงานจากผู้บริหารคนเดิมให้แก่ผู้บริหารคนใหม่
 
     

กิจกรรมรับมอบนโยบายและส่งมอบงานจากผู้บริหารคนเดิมให้แก่ผู้บริหารคนใหม่ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงาน ชั้น 2 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา