ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ทุกพื้นที่ให้มีกิจกรรม
 
     

ฝ่ายแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรม "ร่วมสร้างสรรค์ทุกพื้นที่ให้มีกิจกรรม" เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เช่น การเดิน การวิ่ง หรือการออกกำลังกายจากกีฬาที่หลากหลาย รวมทั้งการพักผ่อนตามอัธยาศัยอื่น ๆ เช่น การฟังเพลง การเล่นอินเทอร์เน็ต การปูเสื่อนั่งพักฯ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา