ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
   
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    รายงานประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
-->  page 1