ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
   
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก
    คู่มือ  
คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
-->  หน้า 1