ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
อัตรากำลัง กลับหน้าหลัก
      รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2557
-->  หน้า 1