ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สารสนเทศ กลับหน้าหลัก
      รายงานสรุปจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
FTES ปีการศึกษา 2564
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และภาคการศึกษาที่ 3/2563
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภาคการศึกษาที่ 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 2/2563
FTES ปีการศึกษา 2563
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่ 3/2562
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 2/2562
FTES ปีการศึกษา 2562
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และภาคการศึกษาที่ 3/2561
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561
FTES ปีการศึกษา 2561
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 3/2560
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 3/2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2560
FTES ปีการศึกษา 2560
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาคการศึกษาที่ 3/2559
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคการศึกษาที่ 3/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
FTES ปีการศึกษา 2559
FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาที่ 3/2558
FTES ปีการศึกษา 2558
-->  หน้า 1 [ 2