ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลับหน้าหลัก
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
-->  หน้า 1