ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สารสนเทศ กลับหน้าหลัก
      รายงานสรุปจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาที่ 3/2557
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคการศึกษาที่ 3/2557 และภาคการศึกษาที่ 1/2558
FTES การศึกษา 2557
FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เกณฑ์ใหม่)
FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เกณฑ์เดิม)
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคการศึกษาที่ 3/2556 และภาคการศึกษาที่ 1/2557 -เกณฑ์ใหม่-ปรับปรุงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคการศึกษาที่ 3/2556 และภาคการศึกษาที่ 1/2557 -เกณฑ์เดิม-ปรับปรุงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
FTES ปีการศึกษา 2556
FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และภาคการศึกษาที่ 2/2556
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ภาคการศึกษาที่ 3/2555 และภาคการศึกษาที่ 1/2556
FTES ปีการศึกษา 2555
FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2554 ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และภาคการศึกษาที่ 2/2555
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาคการศึกษาที่ 3/2554 และภาคการศึกษาที่ 1/2555
FTES ปีการศึกษา 2554
FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2554 และภาคการศึกษาที่ 2/2554
FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษาที่ 1/2554
FTES ปีการศึกษา 2553
FTES ปีการศึกษา 2552
-->  [ 1หน้า 2