ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
      แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)
ไม่พบข้อมูล
-->