ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
         พ.ศ. 2561 - 2580
-->  หน้า 1