ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คู่มือ กลับหน้าหลัก
    คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
   

คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564