ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
      แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565