ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กลับหน้าหลัก


นางสาวธัญญา อารยะสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7803
E - mail : tanya.a@tsu.ac.th