ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ
ติดต่อ/แผนที่
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก

ติดต่อฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้อง 742 ชั้น 4 อาคาร 7 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 0 - 7431 - 7600 ต่อ 7800

โทรสาร 0 - 7432 - 6265

http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/