TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
Happy Lunch ประจำเดือนกันยายน วันที่ 11 กันยายน 2563 จังหวัดสงขลา
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 11 กันายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
Happy Soul ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ วัดยางทอง จังหวัดสงขลา
การทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Happy Body ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ชี้แจงงบประมาณ ต่อ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ รัฐสภาเกียกกาย วันที่ 5 สิงหาคม 2563
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม “ทำความสะอาดและรักษาแผลเต่าทะเล” โดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ตำบลทุ่งเสา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
Happy Lunch ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 13 มีนาคม 2563 จังหวัดสงขลา
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
Happy Body ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Happy Body ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Happy Soul ประจำเดือนมกราคม วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ วัดบางดาน จังหวัดสงขลา
Happy Body ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดกิจกรรม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มีการมอบรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" และ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องค
ประชุมการกำหนด OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องไทรงาม คุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 & Happy Lunch ประจำเดือนกันยายน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จังหวัดสงขลา
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
Happy Body ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 ธันววาคม 2562 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ โรงยิมแบดมินตันมหาวิทยาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการทบทวนแผนพัมนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การจัดทำ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสุวรรณมัจจา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


หน้าที่ :