0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

รายงานสรุปจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

FTES ปีการศึกษา 2566 FTES ปีการศึกษา 2565 FTES ปีการศึกษา 2564 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และภาคการศึกษาที่ 3/2563 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภาคการศึกษาที่ 3/2563 และภาคการศึกษาที่ 2/2563 FTES ปีการศึกษา 2563 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่ 3/2562 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 2/2562 FTES ปีการศึกษา 2562 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 และภาคการศึกษาที่ 3/2561 FTES ปีการศึกษา 2561 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 3/2560 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคการศึกษาที่ 3/2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2560 FTES ปีการศึกษา 2560 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาคการศึกษาที่ 3/2559 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคการศึกษาที่ 3/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 FTES ปีการศึกษา 2559 FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 FTES ปีการศึกษา 2558 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาที่ 3/2558 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาที่ 3/2557 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคการศึกษาที่ 3/2557 และภาคการศึกษาที่ 1/2558 FTES การศึกษา 2557 FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เกณฑ์ใหม่) FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เกณฑ์เดิม) FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคการศึกษาที่ 3/2556 และภาคการศึกษาที่ 1/2557 -เกณฑ์ใหม่-ปรับปรุงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาคการศึกษาที่ 3/2556 และภาคการศึกษาที่ 1/2557 -เกณฑ์เดิม-ปรับปรุงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 FTES ปีการศึกษา 2556 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ภาคการศึกษาที่ 3/2555 และภาคการศึกษาที่ 1/2556 FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และภาคการศึกษาที่ 2/2556 FTES ปีการศึกษา 2555 FTES ภาคการศึกษาที่ 3/2554 ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และภาคการศึกษาที่ 2/2555 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ภาคการศึกษาที่ 3/2554 และภาคการศึกษาที่ 1/2555 FTES ปีการศึกษา 2554 FTES ภาคการศึกษาที่ 1/2554 และภาคการศึกษาที่ 2/2554 FTES ภาคการศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษาที่ 1/2554 FTES ปีการศึกษา 2553 FTES ปีการศึกษา 2552