0-7431-7600 ต่อ 7800 plantsu@tsu.ac.th

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2566 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2563 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2562 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2561 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2560 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2559 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2558 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2557